פירוט על טיול יומי בפוּרְט

העיר פוּרְט בגרמניה היתה פעם עיר ואם בישראל. לעיר זו יש מקום של כבוד בהיסטוריה היהודית בזכות "הישיבה הַרָמָה פיוּרְדָא". זו היתה ישיבה גבוהה מהגדולות באירופה שלמדו בה כ600 בחורים, שנקבצו אליה מכל דרום אשכנז ואף מפולין וצרפת. הישיבה נוסדה בשנת 1605 וקול התורה נשמע בבית המדרש שלה במשך כ250 שנה. אבל הישיבה הרמה בפיורדא … המשך לקרוא פירוט על טיול יומי בפוּרְט