המחלקה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל מפרסמת היום את נתוני חודש מרץ בבתי המלון, ומשווה אותם לנתוני אשתקד, לנתוני מרץ 2015 (כחצי שנה אחרי 'צוק איתן') וגם לנתוני מרץ 2014 (לפני 'צוק איתן').

לינות התיירים: במרץ נרשמו כ- 925 אלף לינות תיירים, 30% + עליה לעומת מרץ 2016,  37% + עליה לעומת מרץ 2015, 7%- ירידה לעומת מרץ 2014, לפני מבצע: צוק איתן.

לינות ישראלים: כ- 896 אלף לינות ישראלים, 3%- ירידה לעומת מרץ אשתקד, 4% + עליה לעומת מרץ 2015, ו- 25%+ עליה לעומת מרץ 2014.

סה"כ נרשמו במרץ בבתי המלון: כ- 1.8 מיליון לינות תיירים + ישראלים,
11%+ עליה לעומת מרץ 2016,  19%+ עליה לעומת 2015  ו- 7%+ עליה ביחס ל- 2014 .

תפוסת החדרים במרץ השנה, הסתכמה בכ- 64% (עליה  של 10%+ לעומת מרץ אשתקד, 16%+ עליה לעומת מרץ 2015 ו- 2%+ עליה ביחס ל- 2014.

סיכום נתוני הרבעון הראשון, ינואר – מרץ

סה"כ לינות: כ- 4.76 מיליון לינות תיירים + ישראלים (11%+ עליה לעומת אשתקד, 15%+ עליה לעומת 2015, 4% + עליה לעומת התקופה המקבילה ב- 2014).

לינות תיירים: כ- 2.3 מיליון לינות (26%+ עליה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 32%+ עליה לעומת שנת 2015, 4%- ירידה לעומת אותה התקופה ב- 2014).

לינות ישראלים: כ- 2.5 מיליון לינות (1%- לעומת אשתקד, 3%+ עליה לעומת 2015, 12%+ עליה לעומת אותה התקופה בשנת 2014).

תפוסת החדרים הממוצעת הארצית ברבעון הראשון הגיעה ל: 58% (9%+ עליה לעומת 2016, 12%+ עליה לעומת 2015 וללא שינוי לעומת 2014).

לדברי נועז בר ניר, מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל: "הנתונים מעודדים. זהו כבר חודש שביעי של שיפור בנתוני לינות התיירים בבתי המלון. תקציב השיווק הגבוה של משרד התיירות נותן פירותיו ומתברר כהשקעה משתלמת מאוד למשק. על רקע המגמה הזו, אנו מקווים שבתי המלון יציגו גם בחודשים הבאים שיפור בנתונים, ושנצליח להגיע להיקפי הלינות והתפוסות שלפני 'צוק איתן' ואף מעבר לכך".

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-64%. בתל אביב עמדה התפוסה על 73% (9%+ לעומת 2016, 6%+ לעומת 2015, 1%- ירידה לעומת 2014), בים המלח: כ- 73% (2%+ עליה לעומת 2016, 13% + עליה בהשוואה ל- 2015 1%+ עליה לעומת 2014), בחיפה:  כ- 66% (14% + עליה לעומת 2016, 20% + עליה לעומת 2015, 9%+ לעומת 2014),  במע' ירושלים: כ- 66% (36%+ לעומת אשתקד, 28%+ עליה מ- 2015, 10%- ירידה לעומת 2014), באילת עמדה התפוסה על כ-65% (4%- ירידה לעומת 2016, 16%+ גידול בהשוואה ל-2015, 12%+עליה ביחס ל- 2014), בטבריה ובסובב כנרת: כ- 62% (26%+ לעומת אשתקד, 30%+ עליה לעומת 2015, 1%- ירידה ביחס 2014), בנתניה: כ- 56% (24%+ עליה לעומת 2016, 19%+ עליה לעומת 2015, 7% עליה ביחס 2014), בנצרת: כ- 55%+ (62%+ לעומת 2016, כ- 51%+ לעומת 2015 ו-6%- ירידה לעומת 2014), ואילו בהרצליה: כ- 50%+ (1%+ עליה לעומת 2016, 1%- ירידה לעומת 2015, 1%+ לעומת 2014).

מצבת חדרי המלון עמדה על 52,388 חדרים (3%+ גידול לעומת אשתקד, 5%+ גידול לעומת 2015, 6%+ גידול לעומת 2014), בעקבות פתיחת חדרי מלונות חדשים.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן